نظافت محل کار

نظافت محل کار ، باعث کارایی و اثربخشی و جذب مشتری و دید مثبتی نسبت به محل کار شما خواهد داشت .

نظافت ساختمان اداری خود را می توانید هفته ای یا ماهی و یا چند روز در هفته با قرار داد رسمی و تضمینی از شرکت خدماتی aIocIean بخواهید .

شرکت خدماتی aIocIean آموزش های لازم را قبل از فرستادن پرسنل نظافتی میدهد .
پرسنل آموزش دیده ی خود را جهت نظافت منزل، نظافت محل کار/ نظافت دفترکار و…اعزام میکند ، و کیفیت کار را تضمین می نماید.

دستورالعمل نظافت محل کار

محل کار از جمله مکان های است که در طول روز با ورود و خروج زیاد کارمندان و مشتریان مواجه است . این رفت و آمد ها موجب بروز آلودگی های بسیاری می شود . این چنین اماکن کاری که در شهر های بزرگ قرار دارند پیوسته در معرض آلوده شدن هستند .

به منظور جلوگیری از عوارضی که آلودگی ها بوجود می آورند لازم است به طور مداوم سطوح محل کار تحت نظافت قرار گیرند .

به دلیل نیاز همیشگی به نظافت در فضا های محل کار، بهتر است از تجهیزات نظافتی با کیفیت استفاده کرد اما به منظور انجام بهینه و کاربردی نظافت در محل کار می توان از یک شیوه کلی برای بهترشدن و آسانی در انجام کارهای نظافتی استفاده نمود .

نظافت کامل محوطه داخلی ساختمان اولین مرحله از دستورات، نظافت محل کار می باشد که شامل نظافت اتاق ها ، راهرو ها ، راه پله ها ، سالن های لابی ، آسانسور و غیره می باشد .

دومین مرحله بر شستشوی سطوح بیرونی ساختمان تاکید دارد که دربر گیرنده توسعه زیبایی محیط بیرونی و عمر مفید تجهیزات و کاهش هزینه ها ی تعمیرات تجهیزات بیرونی می شود .

سرعت خدمات دهی

خدمات نظافت محل کار نیازمندسرعت ودقت زیاد نظافتچی درمحل کارمی باشد .

زیرا احتمال اتفاقهای ازپیش تعیین نشده ای می شود به عنوان مثال مهمان خاصی قراراست بیاید .

کیفیت نظافت

به دلیل اهمیت بالای نظافت محل کار , اغلب پرسنل نیروهای کاردان و آشنا بامحیط اداری-کامپیوتر واشیای حساس هستند .
که بادقت وسرعت موردنظر,کیفیت مطلوب نظافت و رضایت مشتری را جلب می کنند .

و مشتری با اطمینان زیاد و آسودگی خاطر محل کارشان را به نیروی کاربلد میدهند .

ادب واحترام نظافتچی

موضوع بسیار مهمی که مدیریت مجموعه خدماتی aIocIean همواره برروی آن تاکیدوحساسیت نشان داده وباعث برخوردجدی باپرسنل نظافتچی میشود .

رعایت ادب واحترام است .بدین سبب باتوجه به تجربه ودرحدتوان مجموعه خدماتی aIocIean پرسنل باظاهرمناسب وآراسته و خوش برخوردی راانتخاب کرده وجذب مینماید تارضایت هرچه بیشترشما فراهم گردد .

امنیت

گرچه ممکن است نیروی امنیتی شرکت در حال انجام وظیفه باشد .

اما امنیت خودتان، همکارانتان و مشتریان بخشی از مسئولیت شما است که باید به آن توجه داشت .
امنیت تنها به معنی حفظ پول نقد از دستبرد نیست .

بلکه شامل کلیه ی اعمال تضمین کننده ی ایمنی، از جمله ایمنی خودتان، سایر کارکنان شرکت، ایمنی مشتریان و ایمنی اموال شرکت می باشد.
بنابراین اصلاح و تعمیر کف های لغزنده، صندلیهای شکسته و سیم های برق آسیب دیده، همگی بخشی از این موارد را.تشکیل می دهند .

حضور شما و کنترل این موارد الزامی است .

برای نظافت ساختمان نیز به این سایت مراجعه کنید .